تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 21:20 | نویسنده : آریان ابوطالبی |


نقشه های بالا نمونه هایی از نقشه های زاغمرز هستند که در سال 1393 گرفته شده اند .

برای اطلاعات بیشتر در گوگل سرچ کنید .


برچسب‌ها: زاغمرز, آریان ابوطالبی, نقشه زاغمرز, google

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 21:16 | نویسنده : آریان ابوطالبی |

مشاغل رایج اهالی زاغمرز عمومأ کشاورزی و باغداری است که در این میان عدّه ای نیز به شغل دامپروری

مشغول میباشند.  عدّه اندکی نیز در کار های صنعتی مانندبسته بندی و جعبه سازی و تراشکاری و بخش

خدمات و... مشغولند. با آمدن بانک ها و ایجاد موسسات بزرگ دولتی مثل بندر امیر آباد و نیرو گاه برق و

شرکت صدرا و.... عدّه ای نیز در این تاًسیسات شاغل شده اند امّا در مقابل خیل بیکاران منطقه تعداد

ناچیزی میباشند . این موسسات به جای استفاده از نیرو های بومی و جوانان تحصیل کرده و بی کار زاغمرز

و منطقه از نیرو های  غیر بومی استفاده می کنند.


برچسب‌ها: زاغمرز, آریان ابوطالبی, شغل مردم زاغمرز, google

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 21:13 | نویسنده : آریان ابوطالبی |


اعضاء اصلی شورای اسلامی زاغمرز : (به ترتیب سنی)

1- آقای علی شهبازی

2- آقای جمال ابوطالبی

3- آقای   محمد کریمی

                4-  آقای سید حسین میر شفیعی

5- آقای بلال شهبازی

هستند.

شورای اسلامی زاغمرز از بعد انقلاب تشکیل شده است که در چهارمین دوره خود با انتخاب اعضاء فوق

در خرداد 1392 شورای فعلی زاغمرز را تشکیل داده است.


اعضاء علی البدل  شورای اسلامی زاغمرز :

 1- آقای غلام اسکندری

 2- آقای ناصر ابوطالبیبرچسب‌ها: زاغمرز, آریان ابوطالبی, شورای اسلامی زاغمرز, google

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 21:13 | نویسنده : آریان ابوطالبی |

شورای طایفه های زاغمرز همچون دیگر شورا های طایفه ای چهار قلعه سابقه ای طولانی و تاریخی در میان

ایل عبدالملکی دارد که  در طول تاریخ نقشی همچون یک مجلس مشورتی در کنار ریئس ایل داشته است.

اعضاء فعلی شورای طایفه های زاغمرز :

1-  جاج شمس الدین ناظری

2- محمد یاسمی

3- حاج یدالله نیکبخت

4- بابا آذراشکان

5-حاج تقی شهبازی

6- حاج ابوالقاسم مالکی

7- اکبر امامی

8- عباس علی قاسمی

9- حاجیآقا هیدری

10- مسلم سرخابی

11- بردیا مهدوی

12- یحیی رضایی

هستند.برچسب‌ها: زاغمرز, آریان ابوطالبی, شورای دوازده طایفه زاغمرز, google

تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 21:8 | نویسنده : آریان ابوطالبی |